Ładowanie

Predpisy obchodu

Majiteľ obchodu: PASTAN Pawel Fabisiak, Lazurowa 4 / 144, 01-315 Varšava, Poľsko, Číslo DPH: PL5222404798, Identifikačné číslo: 142304840. Podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom PastanPawełFabisiak, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti vedených ministrom rozvoja a financií, NIP 5222404798, ČÍSLO REGON 142304840, Laurowa 4/144 01-315 Varšava.

Všeobecné ustanovenia

Kupujúcim môže byť plnoletá fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ďalej len "zákazník". Všetky ceny uvedené predávajúcim sú vyjadrené v mene euro a sú konečnými  cenami (vrátane DPH). Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dodávku uvedenú v popise každého výrobku. Dokladom o kúpe v obchode je daňový doklad.  

Objednávky

Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne. Objednávky je možné zadávať prostredníctvom formulára na webovej stránke obchodu alebo telefonicky. Poplatok za telefonický hovor je v súlade s tarifou operátora. Zakúpený tovar spolu s potvrdenkou doručuje dopravca vybraný Objednávateľom alebo kuriérom na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom. Uzavretie zmluvy sa uskutočňuje v okamihu zadania objednávky zákazníkom. Začatie objednávky sa uskutočňuje po pripísaní platby od zákazníka na účet predávajúceho. Každý zákazník môže vykonať zmeny v zadanej objednávke alebo zrušiť objednávku e-mailom alebo telefonicky.

Zmeny v zadanej objednávke alebo zrušiť objednávku zadanú e-mailom alebo telefonicky.

Spôsoby platby

Zákazník si môže vybrať nasledujúce spôsoby platby: bankovým prevodom/ PayU/ PayPal / debetnou alebo kreditnou kartou/Pri doručení - dobierka

V prípade platby tradičným bankovým prevodom použite nasledujúce údaje:

PASTAN Pawel Fabisiak, Lazurowa 4 / 144, 01-315 Warszawa, Poľsko
IBAN: PL35 1050 1038 1000 0091 1728 1338, Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Dodanie tovaru

  1.             Zásielka je pripravená po zaúčtovaní platby za zakúpený tovar.
  2.             Dostupnosť každého modelu a veľkosti je uvedená v čase objednávky. Ak je tovar k dispozícii, znamená to, že sa nachádza v našom sklade a bude odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní pohľadávok.
  3.             Pretože predávame na niekoľkých rôznych miestach, je možné, že produkt zakúpený v obchode nebude k dispozícii. V takejto situácii ponúkame výmenu za iný model, uvádzame dátum, kedy bude zakúpený tovar k  dispozícii, alebo v ten istý deň vykonáme spätný prevod celej sumy zaplatenej za nákup.
  4.             Formu doručenia si zákazník zvolí v čase zadania objednávky. Pre každú formu doručenia sú uvedené náklady na doručenie

Vrátenie tovaru a výmena

Podľa § 27 zákona o právach spotrebiteľov si fyzické osoby, t. j. nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, ponechávajú právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov bez udania dôvodu a bez dodatočných nákladov - okrem nákladov na dodanie vrátených výrobkov - do 30 dní odo dňa jej uzavretia.

Nohavičky a pančuchy patria do kategórie osobnej spodnej bielizne a z hygienických a zdravotných dôvodov nie sú vratné. Vrátené produkty spolu s formulárom a číslom bankového účtu pošlite na  túto adresu: Paxy – MDR24, Bytčická 76, P.O. BOX 501681 Žilina. Podrobné informácie o vrátení a výmene tovaru nájdete na stránke v časti Vrátenie tovaru.

Reklamácie

Predmetom predaja sú nové výrobky, bez chýb. Reklamáciu týkajúcu sa vád výrobku je možné podať do dvoch rokov odo dňa zakúpenia. Naše výrobky sa vyznačujú veľmi dobrou kvalitou spracovania a je veľmi zriedkavé, že je výrobok poškodený. To sa však môže stať. Aby sa odstránili tieto zriedkavé prípady, každý výrobok je pred odoslaním starostlivo skontrolovaný. Ak je však chybný model odoslaný, pošlite ho späť na nasledujúcu adresu: Paxy – MDR24, Bytčická 76, P.O. BOX 501681 Žilina.

Reklamácia sa bude posudzovať len na základe vyplneného a podpísaného formulára sťažnosti do 14 dní. Formulár si môžete stiahnuť TU>>.

V prípade prijatia reklamácie do 14 dní zašleme opravený výrobok alebo peniaze za zakúpený tovar späť a prepravné náklady budú okamžite vrátené na poskytnuté číslo bankového účtu. Je možné mimosúdne posudzovať sťažnosti a domáhať sa nárokov Podnikateľ, ktorý nakupuje na účely nesúvisiace s vykonávanou podnikateľskou činnosťou, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od okamihu prijatia objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady na dopravu kupujúci. Podnikateľ má právo nahlásiť vadu predávajúcemu, t.j. využiť záruku, ak sa vada zistí do dvoch rokov od odovzdania veci.

Ochrana osobných údajov

Podrobné ustanovenia o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

  1.             Žiadne z ustanovení tohto poriadku nie je určené na porušovanie práv zákazníka. V prípade nedodržania ktorejkoľvek časti pravidiel s platnými právnymi predpismi predávajúci vyhlasuje absolútny súlad s uplatňovaním tohto zákona namiesto sporného ustanovenia predpisov.
  2.             Registrovaní zákazníci budú informovaní o zmenách v pravidlách a ich rozsahu elektronicky. Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zavedú sa zmeny s cieľom prispôsobiť predpisy platnému právnemu stavu.
  3.             Počas realizácie objednávky a počas celej doby popredajnej starostlivosti sa na  zákazníka vzťahujú predpisy, akceptované zákazníkom pri zadavaní objednávky.
  4.             Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú príslušné uplatniteľné právne ustanovenia. Spory rieši súd s územnou a hmotnoprávnou právomocou.